Política de Privacidade

Información básica sobre protección de datos


O Concello de Cerceda ten como unha das súas prioridades garantir o dereito fundamental á protección dos datos persoais, tanto dos usuarios que se relacionen con ela como dos propios empregados públicos ao seu servizo.

 

 

Finalidade do tratamento.


- Prestar os servizos públicos e realizar as funcións que ten atribuídas, solicitarase dos interesados que acheguen unicamente aqueles datos que sexan estritamente precisos, constituíndo o exercicio do poder público, a base xurídica do tratamento. Noutro caso, o consentimento do interesado deberá manifestarse de xeito informado, expreso e inequívoco, ao tratamento destes datos, que serán incorporados en todo caso ao Rexistro de Actividades de Tratamento.


- Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.


- Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.


- Tratar os seus datos con fins comerciais, sempre que consinta o pertinente tratamento de datos personais, en caso contrario, non poderemos empregar os seus datos personais con este fin.


- Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que o Concello manteña con vostede.


É desexo que os interesados conten coa información concisa, transparente, intelixible e de fácil acceso para decidir de forma expresa, libre e voluntaria se desexa facilitar os seus datos na forma que se require.


Os datos facilitados serán tratados exclusivamente para a finalidade para a que foron recadados e non se ceden a terceiros agás nos casos legalmente previstos.


Neste sentido, téñense adoptado as medidas técnicas e organizativas precisas para evitar a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais ou a comunicación ou acceso non autorizados a estes datos, susceptibles en particular de ocasionar danos e prexuízos físicos, materiais ou inmateriais. No suposto de que ocorra algunha destas incidencias, o Concello comunicarao á Axencia Española de Protección de Datos así como ás persoas afectadas, salvo que xa se adoptaran medidas que garantisen a confidencialidade dos interesados (datos cifrados).


As comunicacións que faga o interesado a través da web que conteñan datos de carácter persoal faranse mediante un sistema de comunicación de contorna segura que se estableceu para garantir, na medida do posible, a confidencialidade da información, conforme ó Esquema Nacional de Seguridade.

 

Responsable do tratamento


O Cencello de Cerceda é o responsable do tratamento.

 

 

Destinatarios de cesións


Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo por obrigación legal.

 

 

Sede Electrónica


A sede electrónica é unha prolongación da oficina administrativa tradicional, dispoñible para que a cidadanía   poida   realizar   os   seus   trámites   as   24   horas   dos   365   días   do  ano A sede electrónica garante en todo momento a identidade, integridade e autenticidade do cidadán a través dos "Certificados electrónicos".


 


Portal de transparencia


En atención ó principio de publicidade activa previsto na normativa sobre transparencia, os usuarios poden consultar, a través do Portal de Transparencia, distinta información de carácter xurídico- institucional, organizativa, económica, orzamentaria e estatística.
 

 


Dereitos dos interesados


Con carácter xeral, infórmaselles a todos os usuarios que poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade dos datos, oposición e limitación do seu tratamento, dirixíndose por escrito ó Rexistro de Entrada do Concello de Cerceda, no enderezo Avenida do Mesón, nº 22 - 15185 - Cerceda - A Coruña, ou ben a través da Sede Electrónica. Para calquera outra dúbida poden dirixir un correo ao enderezo correo@cerceda.es.


Información básica sobre protección de datos


O Concello de Cerceda ten como unha das súas prioridades garantir o dereito fundamental á protección dos datos persoais, tanto dos usuarios que se relacionen con ela como dos propios empregados públicos ao seu servizo.

 

 

Finalidade do tratamento.


- Prestar os servizos públicos e realizar as funcións que ten atribuídas, solicitarase dos interesados que acheguen unicamente aqueles datos que sexan estritamente precisos, constituíndo o exercicio do poder público, a base xurídica do tratamento. Noutro caso, o consentimento do interesado deberá manifestarse de xeito informado, expreso e inequívoco, ao tratamento destes datos, que serán incorporados en todo caso ao Rexistro de Actividades de Tratamento.


- Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.


- Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.


- Tratar os seus datos con fins comerciais, sempre que consinta o pertinente tratamento de datos personais, en caso contrario, non poderemos empregar os seus datos personais con este fin.


- Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que o Concello manteña con vostede.


É desexo que os interesados conten coa información concisa, transparente, intelixible e de fácil acceso para decidir de forma expresa, libre e voluntaria se desexa facilitar os seus datos na forma que se require.


Os datos facilitados serán tratados exclusivamente para a finalidade para a que foron recadados e non se ceden a terceiros agás nos casos legalmente previstos.


Neste sentido, téñense adoptado as medidas técnicas e organizativas precisas para evitar a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais ou a comunicación ou acceso non autorizados a estes datos, susceptibles en particular de ocasionar danos e prexuízos físicos, materiais ou inmateriais. No suposto de que ocorra algunha destas incidencias, o Concello comunicarao á Axencia Española de Protección de Datos así como ás persoas afectadas, salvo que xa se adoptaran medidas que garantisen a confidencialidade dos interesados (datos cifrados).


As comunicacións que faga o interesado a través da web que conteñan datos de carácter persoal faranse mediante un sistema de comunicación de contorna segura que se estableceu para garantir, na medida do posible, a confidencialidade da información, conforme ó Esquema Nacional de Seguridade.

 

Responsable do tratamento


O Cencello de Cerceda é o responsable do tratamento.

 

 

Destinatarios de cesións


Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo por obrigación legal.

 

 

Sede Electrónica


A sede electrónica é unha prolongación da oficina administrativa tradicional, dispoñible para que a cidadanía   poida   realizar   os   seus   trámites   as   24   horas   dos   365   días   do  ano A sede electrónica garante en todo momento a identidade, integridade e autenticidade do cidadán a través dos "Certificados electrónicos".


 


Portal de transparencia


En atención ó principio de publicidade activa previsto na normativa sobre transparencia, os usuarios poden consultar, a través do Portal de Transparencia, distinta información de carácter xurídico- institucional, organizativa, económica, orzamentaria e estatística.
 

 


Dereitos dos interesados


Con carácter xeral, infórmaselles a todos os usuarios que poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade dos datos, oposición e limitación do seu tratamento, dirixíndose por escrito ó Rexistro de Entrada do Concello de Cerceda, no enderezo Avenida do Mesón, nº 22 - 15185 - Cerceda - A Coruña, ou ben a través da Sede Electrónica. Para calquera outra dúbida poden dirixir un correo ao enderezo correo@cerceda.es.

¡Atención! Este sitio usa cookies e tecnoloxías similares. Pode cambiar a configuración do seu navegador para rechazar o emprego das mesmas. Pode consultar máis información en Información de cookies.

Acepto as cookies para este sitio.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk