As operadoras de telefonía móbil, Telefónica, Vodafone e Orange, anunciaron que nas próximas semanas levarán a cabo o proceso de implantación de servizos de telefonía móbil de nova xeración, 4G e 5G, nas bandas de 800 e 700 MHz en Cerceda, o que permitirá dispor de conexións móbiles de alta velocidade con mellor cobertura no interior dos edificios e maior extensión xeográfica.

Para garantir a compatibilidade da nova tecnoloxía coa televisión dixital terrestre (TDT), LLega700 é a entidade posta en marcha polas operadoras para solucionar calquera afectación na recepción do sinal de televisión.

O proceso de implantación estase realizando de xeito paulatino por toda a xeografía nacional. Para consultar as localidades nas que xa están activos estes servizos, pódese consultar a seguinte ligazón: https://www.llega700.es/contacto_mapa.php

Teléfono gratuito de atención ó cidadán: 900 833 999

www.llega700.es

 

Ver ou descargar documento informativo completo (pdf)

 

infografia700

O Concello de Cerceda abriu hoxe o prazo de presentación de solicitudes para beneficiarse das axudas á escolarización do alumnado empadroado no municipio, unhas subvencións que este ano chegarán a máis familias ao medrar un 19% o orzamento destinado a esta cuestión.

O Concello dedicará 25.000 euros a estas bolsas no próximo curso, das que se poden beneficiar os e as residentes en Cerceda que estean matriculadas nun centro de ensino e que cursen: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio ou Superior.

A contía variará en función dos ingresos, e irán dende os 100 euros para un alumno ou alumna de Bacharelato ou FP que teña unha renda per cápita familiar entre o 100 e o 120% do IPREM mensual (fixado en 600 euros) ata os 250 euros que recibiría un neno ou nena de Educación Infantil cuxa renda per cápita familiar non acade os 600 euros mensuais.

Serán gastos subvencionables os derivados da compra de libros de texto, material escolar, vestiario básico ou equipamento informático para o alumnado que teña establecido o emprego da mochila dixital. Ademais, este apoio será compatible con calquera outro tipo de subvencións.

Transporte escolar

Así mesmo, hoxe tamén abriu o prazo para solicitar o apoio municipal para os desprazamentos con fin escolar de cara ao curso 24/25. A partida será idéntica á do ano pasado (5.000 euros) e poderá acceder o alumnado de Bacharelato, Ensinanza de Réxime Especial, FP ou universitario. Cada beneficiario recibirá 250 euros de axuda sempre que cumpra os requisitos establecidos nas bases, que se poden consultar na páxina web municipal.

O prazo de presentación de solicitude para estas bolsas está aberto dende hoxe ata o 18 de xuño. As instancias serán entregadas, preferentemente, a través da sede electrónica, aínda que tamén se poderán presentar no rexistro do Concello de Cerceda.

A concelleira de Benestar Social, Igualdade e Comunicación, Catrina Queijo, insiste na “necesidade de que o Concello saiba atender as necesidades da veciñanza”, incidindo tamén en que “os comezos do curso escolar son, economicamente, complexos, e coas bolsas, podemos aliviar en parte este momento”.

Con data 29/05/2024 publicouse no Boletín Oficial da Coruña número 103 a convocatoria das axudas municipais para os desprazamentos con fin escolar para o vindeiro curso 2024-2025. O obxecto destas axudas é apoiar aos estudantes que cursen estudos de bacharelato, de ensinanza de réxime especial, formación profesional ou universitaria favorecendo o seu acceso aos centros de ensino públicos mediante unha axuda económica para os gastos derivados da utilización de calquera tipo de transporte para acceder aos mesmos.

O prazo de presentación das solicitudes será dende o día 30/05/2024 ata o día 18/06/2024 ambos incluidos.

Para máis información no Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981 68 60 68.

>>> Ver ou descargar Bases e Anexos

>>> Ver ou descargar solicitude

 

Con data 29/05/2024 foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 103, as bases polas que se rexerá a convocatoria das axudas municipais para a escolarización para o vindeiro curso escolar 2024-2025. O prazo de solicitude das axudas será dende o 30/05/2024, ata o 18/06/2024 (ambos os dous incluídos)

Subvencionaranse os gastos derivados da compra de:

a) Libros de texto

b) Material escolar

c) Vestiario básico

d) Material informático (soamente para o alumnado que teña establecido o emprego da mochila dixital)

2. Non é obxecto de financiación desta convocatoria o equipamento deportivo para as actividades extraescolares 

 

Para máis información poden contactar co Departamento de Servizos Sociais, no telf.: 981 68 60 68.

 

>>> Ver ou descargar Bases e Anexos

>>> Ver ou descargar solicitude

 

O Concello de Cerceda acaba de aprobar unha liña de axudas individuais para atender a menores con trastorno do desenvolvemento ou que se atopen en situación de risco de padecelos.

Estas axudas están destinadas a favorecer a súa autonomía persoal mediante a concesión dun cheque para o cofinanciamento dos gastos de atención biopsicosocial e/ou terapética, así como o desprazamento a centros de atención biopsicosocial e/ou terapéutico públicos, a fin de garantirlle a máxima integración e a mellora do seu benestar e participación na vida comunitaria.

Dita subvención outorgará ata 300 euros anuais para atencións psicosociais e/ou terapéuticos e 75 euros anuais para desprazamentos de asistencia e tratamentos terapéuticos da rede pública.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o vindeiro 31 de outubro. Ademais, esta axuda será compatible con calquera outra establecida por outras administracións.

Tras o anuncio, a concelleira de Servizos Sociais, Catrina Queijo, destacou que “tras analizar a realidade do noso municipio, vemos necesario estar ao carón deses pais e nais que teñen que facer fronte a gastos sobrevidos para que as súas crianzas poidan recibir unha atención terapéutica e biopsicosocial e que teñan unha mellor
calidade de vida”.

As persoas interesadas poderán informarse no departamento de Servizos Sociais do Concello de Cerceda. As bases para solicitar esta subvención poden atoparse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do día 16 de maio, que se pode consultar na ligazón que se insire a continuación.

>>> Ver ou descargar documento completo (BOP 95 16/05/2024; PDF)

 

Convocatoria de axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional do Concello de Cerceda para a anualidade 2024.

Esta convocatoria ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá o establecemento de axudas económicas ás familias do Concello de Cerceda, co obxecto impulsar estratexias para fixar e fomentar o aumento da poboación municipal e o seu rexuvenecemento, evitando o despoboamento rural ...

Prazo de presentación de solicitudes do 16 de maio ata o 30 de novembro de 2024.

 

>>> Ver ou descargar documento completo (BOP 94 15/05/2024)

>>> Ver ou descargar solicitude

 

O Concello está a facer a través dunha concesionaria un control da poboación de pombas no casco urbano de Cerceda.

No caso de ser coñecedores de puntos nos que existan niños ou afluencia de pombas, póñanse en contacto co número de teléfono 618.437.620 (Control de pragas Paderne. Alfredo Bruzos).

Dende o 15 ao 30 de abril de 2024 está aberto o prazo de solicitude de praza nova na escola infantil "Os Pillabáns" para o curso 2024/2025.

A documentación precisa que se debe de adxuntar xunto co modelo de solicitude é a que se acompaña no anexo. Esta documentación debe ser presentada na Sede Electrónica do concello, no Rexistro Xeral ou en Servizos Socias do concello, en horario de 9.00horas a 14.00horas.

Máis información no Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981 68 60 68

Segundo o Real Decreto 637/2021, do 27 de xullo, cómpre rexistrar as explotacións avícolas existentes en todos os concellos de Galicia.

Con respecto a esta normativa, informámosvos:
• Esta obriga esténdese tamén ás explotacións (galiñeiros) dedicadas ao autoconsumo.

• Ademais de non comercializar coa carne ou os ovos, o número de aves das explotacións de autoconsumo non debe ser superior a trinta.

• O incumprimento desta medida pode dar lugar a sancións. É preciso presentar o código que recibirán ao presentar o trámite para mercar polos para repoñer no curral.

• No caso das explotacións que comercialicen os ovos ou a carne, ademais de cubrir o impreso específico, recoméndase contactar coa Xefatura Territorial de Medio Rural da Coruña.

O impreso da Xunta de Galicia a cubrir é o MR501A
https://acortar.link/7ZO0ai

Páxina 2 de 26