Rematado o prazo de presentación de solicitudes de axudas dirixidas ás familias para transporte escolar para o curso 2019/2020, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o Departamento de Servizós Sociais emíte informe proposta da resolución provisional das solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación.

 

VER OU DESCARGAR INFORME DE PROPOSTA -> informe de poposta.pdf

 

 

Publicouse no BOP a convocatoria de axudas dirixidas ás familias para o transporte escolar do curso 2019/2020. É preciso resaltar que o prazo para presentar as solicitudes será de 10 días naturais, a partir de mañá. Dito prazo terá carácter improrrogable.

Convocatoria de axudas dirixidas ás familias para o transporte escola do curso 2019/2020 >>> Ver publicación

LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR E VESTIARIO BÁSICO. CONVOCATORIA 2019/2020.

 

 

 

DNI

CONCEDIDO

47359761R

233,92 €

32819776H

233,92 €

53169578L

233,92 €

53169578L

233,92 €

47374269L

233,92 €

53300297M

116,96 €

47361156G

116,96 €

79317729K

233,92 €

79317729K

233,92 €

32834273W

116,96 €

32834273W

116,96 €

44825694M

233,92 €

44825694M

233,92 €

46909354A

116,96 €

47437240Q

233,92 €

47372840Q

233,92 €

47358601Z

233,92 €

47358601Z

233,92 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

46909222D

116,96 €

4690922 2D

116,96 €

32834873G

116,96 €

32834873G

116,96 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

79338219H

116,96 €

32834175L

233,92 €

32835271B

233,92 €

32835271B

233,92 €

47382789Y

233,92 €

32830829P

233,92 €

32830829P

233,92 €

32840679Z

233,92 €

32840679Z

233,92 €

46913121K

116,96 €

47359158L

233,92 €

32793894B

233,92 €

32843222G

116,96 €

54157574A

233,92 €

32820679R

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

79338050X

233,92 €

79338050X

233,92 €

47361202Q

233,92 €

46912786P

116,96 €

46912786P

116,96 €

79337301C

116,96 €

32834733W

116,96 €

45845400Y

233,92 €

45845400Y

233,92 €

47351694F

233,92 €

53303458S

233,92 €

53303458S

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32795108Y

116,96 €

53309071Q

233,92 €

53309071Q

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

473710162Y

233,92 €

47370162Y

233,92 €

53169085P

233,92 €

44817496H

116,96 €

44817496H

116,96 €

47380869H

233,92 €

78801362G

116,96 €

Y2087367Q

116,96 €

32837472G

116,96 €

47356219R

233,92 €

47356219R

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32835485H

116,96 €

79338047F

233,92 €

79338047F

233,92 €

47370305B

233,92 €

47370305B

233,92 €

49915106T

116,96 €

47356631E

233,92 €

47356631E

233,92 €

79320765K

233,92 €

54941414A

233,92 €

47358958A

116,96 €

32840474Q

233,92 €

47353470N

116,96 €

40024413R

233,92 €

40024413R

233,92 €

33856456L

233,92 €

44825488Y

116,96 €

44825488Y

116,96 €

32837230S

233,92 €

   

. Denegarlle a axuda económica ás seguintes persoas por non cumprir coas requisitos económicos recollidos no artigo 6.1.a) e 6.1.b:

            DNI

MOTIVO

49685942P

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

47365423K

Non cumpre cos requisitos económicos

47356423K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

46917954R

Non cumpre cos requisitos económicos

47389037K

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

32802531T

Non cumpre cos requisitos económicos

78801912W

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

32845991J

Non cumpre cos requisitos económicos

46899004A

Non cumpre cos requisitos económicos

  1. - Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 13.1. das bases da convocatoria disporán do prazo do 1 ao 18 outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa.
  1. De acordo co artigo 13.2 das bases da convocatoria, no caso de non presentar a xustificación dentro do prazo establecido, entenderase que desiste da súa petición, polo que perderá o dereito a cobrala .

 

A Aula CeMit de Cerceda presenta a súa programación de actividades para o último trimestre de ano 2019. Consulta a programación e non esquezas facer a túa solicitude, a partir do luns 23 de setembro no Centro Cívico.

No de mes de Outubro comezamos os novos cursos para adultos de informática e móbiles. As inscricións poderán facerse dende o martes 24 de 9 a 14 ata esgotar as prazas na oficina da planta baixa do Centro Cívico. Máis información no 981686209 ou a través de whatsapp no 644529990

Facebook Aula CeMIT Cerceda

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para as axudas dirixidas ás familias para libros de texto, material escolar e vestiario para o curso 2019/2020, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o Departamento de Servizos Sociais elaborou o informe proposta da resolución provisional das solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación.

Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 9.1 das bases da convocatoria disporán dun prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións e/ou emendar a documentación requirida.

No caso en que as persoas interesadas non presenten, no Rexistro Xeral do Concello a documentación para subsanar no prazo establecido, quedarán denegadas.

 

Máis información no Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981 686 068

Dende o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cerceda, colaborarase coa Fundación Amigos de Galicia, na recollida de material escolar.

O prazo para a poboación que queira colaborar coa donación de material escolar, remata o día 23 de agosto. O lugar de recollida é no terceiro andar do edificio municipal, no departamento de Servizos Sociais.

O material que mais se precisa son: gomas, tesoiras, carpetas, libretas, mochilas...

Para mais información poden chamar ao telf. 981 68 60 68

 

.

Con data 30 de maio de 2019 reuniuse a  Comisión de Baremación, Coordinación e Seguimento da Escola Infantil Municipal Os Pillabáns para a resolución das solicitudes de reserva de praza e de novo ingreso para o curso 2019/2020.

Valoradas as solicitudes de reserva de praza e baremadas as de novo ingreso, adxudicaronse as prazas segundo a puntuación obtida e atendendo aos criterios de prioridade establecidos no Artigo 14 do Regulamento da escola infantil municipal (BOP nº 75, do 21 de abril de 2017).

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo de dez días naturais a contar a partir da data desta publicación.

Attachments:
FileFile size
Download this file (LISTAXE ADMITIDOS E EN AGARDA CURSO 2019-2020.pdf)LISTAXE ADMITIDOS E EN AGARDA CURSO 2019-2020.pdf282 kB

Páxina 16 de 26