Noticias

De acordo coas bases da convocatoria de axudas municipais para a escolarización para o curso 2022/2023, publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 111 do 13 de xuño de 2022 e rematado o prazo de presentación de solicitudes e valoradas de acordo coas anteditas bases, polo persoal técnico do Departamento de Servizos Sociais, elaborouse a proposta coa listaxe provisional coa relación das solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación.

Informar ás persoas interesadas que de acordo co punto 9 das bases da convocatoria, disporán dun prazo de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte da publicación desta
proposta provisional para presentar a documentación requirida. No caso en que as persoas interesadas non presenten dita documentación no prazo establecido, entenderase que desiste da súa petición e perderá o dereito a recibir, de ser o caso, a axuda solicitada.

Máis información no Departamento de Servizos Sociais no teléfono 981686068

Attachments:
FileFile size
Download this file (LISTAXES DAS SOLICITUDES COMPLETAS-INCOMPLETAS.doc)LISTAXES DAS SOLICITUDES COMPLETAS-INCOMPLETAS.doc137 kB

O Concello de Cerceda convoca as axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea para facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas participantes no Obradoiro de Emprego Cerceda- Tordoia- Trazo III.

Aquelas empresas ou autónomos con centros de traballo nos concellos de Cerceda Tordoia ou Trazo, que teñan interese en contatar un traballador ou traballadora das especialidades de “Montaxe e reparación de sistema microinformáticos” (IFCT0309) ou “Actividades auxiliares en mellora e conservación de montes” (AGAR0309), poderán beneficiarse desta axuda de 1.500 euros, sempre que o contrato sexa por un mínimo de tres meses.

Subvenciónanse tres contratacións, e o prazo de presentación de solicitudes vai dende o 27/06/2022 ata o 08/07/ 2022.

 

Ver ou descargar Bases BOP

Ver ou descargar solicitude (pdf)

Ver ou descargar xustificación (pdf)

A Concellería de Servizos Sociais convoca oVerán Saudable, actividade enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas que levará a cabo na zona do parque acuático, xardín botánico, e paseo fluvial. O plazo para realizar a solicitude é do 20 ao 28 de xuño e poderán facerse de xeito presencial no Rexistro (9-14horas) ou a través da sede electrónica. Haberá dous quendas; a primeira, os martes e xoves dos meses de xullo e agosto de 11.00 a 12.00 horas; e unha segunda, e os martes e xoves dos meses de xullo e agosto de 20.00 a 21.00 horas. Segundo a concelleira de Benestar Social, Catrina Queijo, a actividade tenta apostar pola vida saudable “a través da práctica deportiva e lúdica para as persoas adultas do noso concello independentemente da súa idade”.

As actividades a desenvolver son: Ximnasia de mantemento, Step, Aquagym, Ioga e Andainas. E haberá unha celebración do final do verán saudable o día 11 de setembro no entorno do parque acuático onde os adultos poderán gozar dun espectáculo "Que Baile Anacleta"e no que se levarán a cabo actividades como o campionato de Memory Xigante (memoria de socialización), a Xornada Internacional, onde os adultos amosarán ás novas xeracións como se xogaba cando eles eran pequenos. o prezo para as actividades saudables será de 9 euros ao mes para os maiores de 65 anos, e de 13 euros para os maiores de 18 a 65 anos.

 

Actividade enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas do Concello de Cerceda

A actividade vaise levar a cabo na zona do parque acuático, xardín botánico, paseo fluvial...

O prazo de solicitude é do 20 ao 28 de xuño

 

HORARIO:

1º TURNO: Martes e xoves dos meses de xullo e agosto de 11.00 a 12.00 horas
2º TURNO: Martes e xoves dos meses de xullo e agosto de 20.00 a 21.00 horas

 

As actividades a desenvolver son:
- Ximnasia de mantemento
- Step
- Aquagym
- Ioga
- Andainas...

 

CELEBRACIÓN DO FINAL DO VERÁN SAUDABLE O DÍA 11 DE SETEMBRO NO ENTORNO DO PARQUE ACUÁTICO DONDE DISFRUTAREMOS DO ESPECTÁCULO “QUE BAILE ANACLETA” E NO QUE SE LEVARÁN A CABO ACTIVIDADES COMO:

- CAMPIONATO DE MEMORY XIGANTE (MEMORIA DE SOCIALIZACIÓN)
- XORNADA INTERXERACIONAL DONDE OS ADULTOS AMOSARÁN ÁS NOVAS XERACIÓNS COMO SE XOGABA CANDO ELES ERAN PEQUENOS..

 

TAXA:
• MAIORES DE 65 ANOS: 9,00 € / MES
• DE 18 A 65 ANOS: 13 € / MES


EXENCIÓNS E REDUCIÓNS
a) Para persoas que acrediten a condición de familia numerosa: bonificación do 10% do prezo para os integrantes.
b) No caso de necesidade socioeconómica detectada e acreditada por informe social, poderán ter unha bonificación de ata o 100% da tarifa

 

Ver ou descargar solicitude (pdf)

O Concello de Cerceda, a través do departamento de Benestar Social, igualdade e comunicación, vai abrir o prazo para solicitar o servizo de “Bos Dias Cole “– Curso 2022/2023 no colexio CPI “O Cruce”, para todo o alumnado matriculado no centro.

O horario de realización será dende as 8.00 ata as 9.30. Os almorzos serán de 8.00 - 8.30 .

A realización do servizo, está supeditada a que exista un número mínimo de 13 solicitudes, así como a calquera situación que poida darse e imposibilite a súa posta en marcha.

O prazo de solicitude é dende o 20 xuño ao 08 de xullo.

Para máis información, pódese contactar telefonicamente con servizos sociais do Concello de Cerceda no telf.: 981 686 068.

As solicitudes poden atoparse na páxina web do concello ou no departamento, no 3º andar do edificio municipal.

 

Ver ou descargar folleto informativo (pdf)

Ver ou descargar solicitude (pdf)

 

Cerceda, 15  de xuño de 2022 – Comezan as obras da nova rede de saneamento de case 400 metros na rúa Acevedo, que complementa as xa iniciadas na Picota, en Xesteda, e as da rúa Mesón. As tres actuacións suman un investimento de 47.000 euros e que rematarán este mesmo verán. A actuación está financiada en parte polo POS UNICO da Deputación Provincial da Coruña. O alcalde Juan Manuel Rodríguez, asegura que todas estas actuacións de saneamento enmárcanse nas múltiples actuacións que puxo en marcha o Goberno local para  mellorar o este servizo básico en todo o termo municipal. De feito, o Concello licitou varias obras de este tipo nos últimos meses que perseguen o mesmo obxectivo.

Na rúa Acevedo prolongarase a rede de saneamento existente cunha execución de 360 metros de canalización en tubaxe e tamén se contempla a instalación de 7 pozos de rexistro. Tamén se levará a cabo a posta a cota dunha lousa de formigón existente para cruce dun rego, co fin de permitir o paso da nova canalización de saneamento. As obras complétanse coa reposición do pavimento afectado.

No caso da rede de saneamento de Xesteda ata o núcleo de A Picota, obra xa iniciada, está prevista a execución de 274 metros de canalización en tubaxe, previa execución das gabias, e a instalación de 7 pozos de rexistro. As obras complétanse coas reposicións dos pavimentos afectados.

E, por último,  renovarase  o colector de saneamento da rúa Mesón nun  treito de 49 metros da rede saneamento deste o núcleo de Cerceda ó seu paso pola rúa Mesón. A actuación contempla a execución  de oito acometidas domiciliarias mediante enlace colector, arqueta de saneamento e tubaxe. Estas obras complétanse coa reposición do pavimento afectado.

 

Cerceda, 7 de xuño de 2022 – O Concello de Cerceda licita as obras de mellora de varios camiños municipais; Xermar á zona de eólicos,  Portobrea a Ponte Areosa, e Virís; a ampliación de saneamento na Silva; e o acondicionamento cuneta zona campo da Xesteda. As obras, financiadas a cargo do POS da Deputación contan con un orzamento de preto de 100.000 euros.

En concreto, a actuación permitirá arranxar o camiño de Xermar á zona Eólicos nun tramo de 650 metros e coa apertura de gabias e a colocación de taxeas de formigón para o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal. No caso da mellora do camiño Portobrea ata Ponte Areosa as obras dividiranse en dous tramos que incluirán a mellora da capa de rodaxe cunha nova superficie de rodaxe e un reforzo no drenaxe así como como o pintado de marcas viais para sinalización. En Viris, renovarase todo o firme ao longo de 900 metros de lonxitude e novas gabias para mellorar o drenaxe.

Por outra banda, ampliarase dentro desta actuación a rede saneamento na zona da Silva coa canalización de augas residuais de case 400 metros de tubaxe e a reposición do pavimento integral no mesmo espazo.

Canto ao acondicionamento da cuneta na zona do campo da Xesteda a intención é facela transitable cunha capa de formigón previa demolición do pavimento existente.

O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, sinala que se trata de obras demandadas pola veciñanza que “melloran a seguridade viaria e os servizos básicos, fundamentais para o benestar do noso Concello”, apuntou.

As operadoras de telefonía móbil, Telefónica, Vodafone e Orange, anunciaron que nas próximas semanas levarán a cabo o proceso de implantación de servizos de telefonía móbil de nova xeración, 4G e 5G, nas bandas de 800 e 700 MHz en Cerceda, o que permitirá dispor de conexións móbiles de alta velocidade con mellor cobertura no interior dos edificios e maior extensión xeográfica.

Para garantir a compatibilidade da nova tecnoloxía coa televisión dixital terrestre (TDT), LLega700 é a entidade posta en marcha polas operadoras para solucionar calquera afectación na recepción do sinal de televisión.

O proceso de implantación estase realizando de xeito paulatino por toda a xeografía nacional. Para consultar as localidades nas que xa están activos estes servizos, pódese consultar a seguinte ligazón: https://www.llega700.es/contacto_mapa.php

Teléfono gratuito de atención ó cidadán: 900 833 999

www.llega700.es

 

Ver ou descargar documento informativo completo (pdf)

 

infografia700

Páxina 1 de 26