Andaina Lago das Encrobas (1/6/2024)

Sábado 1 de xuño
 
Punto de encontro 09:00 horas Entrada principal a mina (Meirama)
Saída da andaina 09:15 horas
Parada no aliviadero Tomar auga-froita
Chegada da andaina 11:15 horas

Inscrición ata o venres 03 de maio

 >>> Abrir formulario de inscición