Convocatoria de Subvencións do INEGA a proxectos de Enerxías Renovables Térmicas