Doa sangue: unidade móbil xoves 6 de xuño en Cerceda

240527 doa sangue