Enquisa PACES á veciñanza de Cerceda

2     3     4

 1

O Pacto das Alcaldías é a maior iniciativa urbana do mundo en materia de clima e enerxía no que as autoridades locais comprométense a reducir as emisións un 40% ata o ano 2030, mellorar a eficiencia enerxética, utilizar fontes de enerxía renovable e desenvolver accións para mitigar o cambio climático.

O obxetivo desta enquisa é recoller información por parte da veciñanza do concello para deseñar o PACES (Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostibles).

 

>>> Pulse para facer enquisa

 

GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN