O Concello aproba en Pleno un total de 26 intervencións a incluír no Plan Único da Deputación

O Concello de Cerceda aprobou este martes a inclusión no Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña un compendio de 26 intervencións por valor de 435.000 euros; aorredor de 10.000 euros para gasto corrente e 71.000 euros do Plan Único adicional para a liña de dependencia do Servizo de Axuda no Fogar, o cuarto piar do Estado do Benestar. En canto ás intervencións, estas son: 

 • Pista A Capela Parada, Cerceda.
 • Acceso en Coence, Cerceda.
 • Acceso en Lavandeiras, Cerceda.
 • Ramal en Avenida da Coruña, Cerceda.
 • Acceso a O Redondelo, Queixas.
 • Viario en O Ubal, Queixas.
 • Viario en Gustovedra, Encrobas.
 • Sinalización horizontal da pista da estrada a Meirama cara o límite con Carral, Encrobas.
 • Sinalización horizontal estrada Cerceda - Laracha.
 • Mellora do viario de O Barreiro e As Cavadas, Rodís.
 • Viario en O Castelo, Meirama.
 • Pista en A Cardiña, Meirama.
 • Pista en Picardel, Meirama.
 • Senda en Piñeiro, Cerceda.
 • Mellora de beirarrúas en A Silva, Avenida da Paz, Rodís.
 • Pista de Costa Vella O Telleiro, Queixas. 
 • Piusta en Belsar, Encrobas. 
 • Acceso a Cabalar, Xesteda. 
 • Piusta de Folgar a Cerdeira, Rodís. 
 • Viario en Sartego, Rodís. 
 • Mellora da capa de rodaxe Portos-Gosende, Rodís. 
 • Mellora do acceso á parte traseira do cemiterio, Rodís. 
 • Acceso en Vila da Igrexa, Cerxceda. 
 • Mellora da capa de rodaxe Piñeiro nave ata cruce, Meirama.