Recollida domiciliaria de enseres voluminosos no mes de xuño de 2022

A recollida de enseres voluminosos a domicilio faise, por regra xeral, o último venres de mes.

Dado que o día 24/06/2022 é festivo trasladase o día de recollida para o 29/06/2022; polo que deberán comunicar o punto de recollida no seguinte teléfono: 639.200.204 e depositar os residuos no lugar que se lles indique o día antes.