Convocatoria das axudas municipais para a escolarización para o vindeiro curso 2024-2025

Con data 29/05/2024 foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 103, as bases polas que se rexerá a convocatoria das axudas municipais para a escolarización para o vindeiro curso escolar 2024-2025. O prazo de solicitude das axudas será dende o 30/05/2024, ata o 18/06/2024 (ambos os dous incluídos)

Subvencionaranse os gastos derivados da compra de:

a) Libros de texto

b) Material escolar

c) Vestiario básico

d) Material informático (soamente para o alumnado que teña establecido o emprego da mochila dixital)

2. Non é obxecto de financiación desta convocatoria o equipamento deportivo para as actividades extraescolares 

 

Para máis información poden contactar co Departamento de Servizos Sociais, no telf.: 981 68 60 68.

 

>>> Ver ou descargar Bases e Anexos

>>> Ver ou descargar solicitude