Solicitude de participación no programa de alimentos Cruz Vermella 2022

Aberto plazo de solicitude do 7 ó 18 de febreiro de 2022.

Máis información: Sevizos Sociais tel 981 68 60 68