Grupos municipais

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA
CRISTINA CAPELÁN CANCELO
FRANCISCO JAVIER BOQUETE CAMBÓN
MARÍA CARMEN MARTÍNEZ BARREIRO
JESÚS RAMA BELLO
CATRINA QUEIJO GARCÍA
ANGEL GESTAL GÓMEZ

 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
JOSÉ FRANCISCO SANTOS REGUEIRO
LUZ MARÍA BELLO VÁZQUEZ
LORENA GARCÍA COSTA
JESÚS PICÓN PARDO
CELIA LÓPEZ PALLAS.

 

GRUPO MIXTO
ALBERTE SÁNCHEZ REGUEIRO