Noticias

Aprobación inicial NSS para a clasificación de solo urbanizable en Areosa

Aprobación inicial da modificación puntual das NSS para a clasificación de solo urbanizable en Areosa

Descargar documentación