Noticias

LISTAXE PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PARA O CURSO 2024-2025

Con data 31 de maio de 2024 a Comisión de Baremación, Coordinación e Seguimento da escola infantil municipal acorda a listaxe provisional do alumnado admitido e do alumnado en agarda para o vindeiro curso escolar 2024-2025.

As persoas interesadas poderán presentar as reclamacións que consideren oportunas no prazo de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte desta publicación, de acordo co establecido no artigo 19 do Regulamento da escola infantil (publicado no BOP da Coruña número 231 do 5 de decembro de 2017).

Máis información no Departamento de Servizos Sociais no teléfono 981 68 60 68.

 

LISTAXE PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO E EN AGARDA

E RELACIÓN DE PRAZAS DISPOÑIBLES NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

CURSO 2024-2025

Unidade de atención de 0 a 1 anos:

- Listaxe do alumnado admitido:

 

 

M

A

Ñ

A

N

 

SOLICITANTE

MENOR

NACEMENTO

PRAZA

BAREMO

PUNTOS

1

***5227*K

S.M.B.M.

14/02/2024

NOVA

28

2

***8012*P

D.C.S.

26/01/2024

NOVA

24

3

***7334*J

M.C.R.

21/03/2024

NOVA

19

4

***7078*N

F.G.P.

10/01/2024

NOVA

18

5

***3252*A

M.C.B.

21/01/2024

NOVA

15

6

***4424*C

A.F.R.

23/02/2024

NOVA

13

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

TARDE

1

***8012*P

D.C.S.

26/01/2024

NOVA

24

2

***0082*3

B.H.P.

23/01/2024

NOVA

12

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade de atención de 1 a 2 anos:

- Listaxe do alumnado admitido:

 

 

M

A

Ñ

A

N

 

SOLICITANTE

MENOR

NACEMENTO

PRAZA

BAREMO

PUNTOS

1

***2239*S

C.C.C.

23/02/2023

RENOVACION

 

2

***0394*R

B.V.F.

05/01/2023

RENOVACION

 

3

***1977*A

L.L.R.

03/02/2023

RENOVACION

 

4

***8721*G

S.C.R.

05/01/2023

RENOVACION

 

5

***0215*K

K.S.S.

03/03/2023

RENOVACION

 

6

***0334*J

A.G.L.

07/07/2023

RENOVACION

 

7

***0332*S

M.V.G.

12/03/2023

RENOVACION

 

8

***6926*F

S.S.G.

07/04/2023

RENOVACION

 

9

***3507*N

D.S.L.

11/03/2023

RENOVACION

 

10

***1919*H

A.V.G.

31/03/2023

RENOVACION

 

11

***5909*T

L.G.G.

14/08/2023

RENOVACION

 

12

***5534*W

B.F.V.

24/12/2023

NOVA PRAZA

28

13

***6808*T

E.B.B.

06/11/2023

NOVA PRAZA

28

 

TARDE

1

***0253*C

E.R.P.

27/10/2023

RENOVACION

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listaxe agarda unidade atención 1-2 horario de mañá:

 

 

SOLICITANTE

MENOR

NACEMENTO

EMPADROADOS

TRABALLO CERCEDA

BAREMO

PUNTOS

1

***1303*R

N.V.B.

18/05/2023

SI

 

27

2

***4115*N

N.Q.F.

15/11/2023

SI

 

25*

3

***6861*W

E.R.E.

4/06/2023

SI

 

25*

4

***1278*M

V.G.R.

28/11/2023

SI

 

25*

5

***9855*J

A.P.DS.

12/06/2023

SI

 

23*

6

***2829*W

M.G.A.

29/03/2023

SI

 

23*

7

***3480*S

B.R.M.

8/05/2023

SI

 

21*

8

***8903*C

A.C.C.

8/11/2023

SI

 

21*

9

***5853*S

M.G.R.

21/10/2023

SI

 

21*

10

***1293*K

Z.R.G.

19/03/2023

SI

 

20

11

***7299*N

G.B.F.

20/09/2023

SI

 

18*

12

***3644*Z

O.S.F.

13/07/2023

SI

 

18*

13

***3993*F

A.V.B.

16/09/2023

NON

SI

19

14

***4620*T

I.H.C.

31/08/2023

NON

SI

18*

15

***7996*D

A.V.C.

30/08/2023

NON

SI

18*

16

***3765*A

S.L.R.

08/04/2023

NON

SI

14

17

***0341*Z

E.M.R.

11/11/2023

NON

NON

18

 

* en caso de obter igual puntuación, teñen preferencia as rendas per cápita máis baixas.

 

 

 

 

 

Unidade de atención de 2 a 3 anos:

- Listaxe do alumnado admitido:

 

 

 

M

A

Ñ

A

N

 

SOLICITANTE

MENOR

NACEMENTO

PRAZA

BAREMO

PUNTOS

1

***7479*H

J.L.I.

08/01/2022

RENOVACION

 

2

***2969*H

S.P.S.

14/02/2022

RENOVACION

 

3

***3604*Y

H.C.V.

08/01/2022

RENOVACION

 

4

***2964*K

M.S.R.

02/09/2022

RENOVACION

 

5

***5802*J

F.C.R.

02/02/2022

RENOVACION

 

6

***6989*Q

R.P.L.

01/01/2022

RENOVACION

 

7

***6366*Z

A.F.C.

30/11/2022

RENOVACION

 

8

***3913*C

A.L.V.

25/09/2022

RENOVACION

 

9

***4375*J

N.B.G.

03/11/2022

RENOVACION

 

10

***6410*K

E.P.R.

28/12/2022

RENOVACION

 

11

***5666*Z

L.Q.B.

16/05/2022

RENOVACION

 

12

***3883*Q

M.P.F.

20/06/2022

RENOVACION

 

13

***8910*Q

L.V.V.

28/07/2022

RENOVACION

 

14

***2642*X

H.E.DS.F.

25/03/2022

RENOVACION

 

15

***1303*R

L.V.B.

03/02/2022

NOVA ALTA

27

16

***8592*W

J.A.S.C.

06/01/2022

NOVA ALTA

22

17

***2895*E

M.G.P.

15/11/2022

NOVA ALTA

19

18

***9829*E

A.L.G.

17/03/2022

NOVA ALTA

18

19

***3003*Z

A.G.A.

06/09/2022

NOVA ALTA

15

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARDE

1

***0814*T

I.M.D.

23/07/2022

RENOVACION

 

2

***5951*G

A.C.F.

05/07/2022

RENOVACION

 

3

***6661*G

F.R.P.

07/06/2022

RENOVACION

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN PRAZAS DISPOÑIBLES POR UNIDADE DE ATENCIÓN

 

Unidade de atención de 0-1:

 

  • Na quenda de mañá: 2 prazas.
  • Na quenda de tarde: 6 prazas.

 

Lista de agarda non hai.

 

 

Unidade de atención de 1-2:

 

  • Na quenda de mañá: Non hai prazas dispoñibles.
  • Na quenda de tarde: 12 prazas dispoñibles.

 

Lista de agarda na quenda de mañá: 17 solicitudes

 

 

Unidade de atención de 2-3:

 

  • Na quenda de mañá: 1 praza dispoñible.
  • Na quenda de tarde: 17 prazas dispoñibles.