Noticias

XORNADA FORMATIVA “A loita contra as doenzas do castiñeiro”

Xoves 2 de setembro de 2021

Xornadas formativas dirixidas a:

- Produtores en activo

- Persoas que pretendan iniciar unha actividade agraria

- Desempregados na busca dunha incorporación ao mercado laboral por conta allea en empresas do sector primario

Ditas xornadas teñen que ter como mínimo 15 alumnos e serán xornadas

teóricas e prácticas.

Ver ou descargar cartel

Descargar formulario solicitude asistentes