Igualdade

O Concello de Cerceda ten entre as súas prioridades promover a igualdade de dereitos e a non discriminación entre homes e mulleres, así como a participación e a integración das mulleres na vida social, cultural, económica e política do municipio.


Algunhas das medidas que cómpre salientarmos e que conforman algúns pasos importantes para facermos de Cerceda un municipio máis igualitario foron a creación dunha escola infantil municipal, coa que tamén contribuímos á conciliación da vida laboral, persoal e familiar, ou a elaboración do I Plan municipal de igualdade de oportunidades.

Para avanzarmos aínda máis neste camiño e compartirmos un futuro en igualdade, agardamos converter nunha realidade moi pronto o II plan. Á par da súa elaboración e da aplicación das medidas que este recolla o Concello de Cerceda continuará desenvolvendo políticas que incorporen a perspectiva de xénero en todos aqueles ámbitos en que ten competencia.

Desde a administración local, pola nosa proximidade á poboación, son moitas as iniciativas que podemos e queremos desenvolver para construírmos entre todos e todas un concello máis igualitario e contribuírmos tamén deste xeito á erradicación da violencia de xénero.

 

El Centro de Información de la Mujer es un servicio de información jurídica, de atención psicológica, de información sobre los recursos existentes en la zona y cualquier otra actividad encaminada a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la Comarca de Ordes (Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia y Trazo).

O Concello de Cerceda é consciente de que a Administración local, pola súa proximidade á poboación, debe ter un maior grao de implicación no deseño e na aplicación de iniciativas que promovan a igualdade real de homes e mulleres.

El Ayuntamiento de Cerceda es consciente de que la administración local, por su cercanía a la población, debe tener un mayor grado de implicación en el diseño y aplicación de iniciativas que promuevan la igualdad real de hombres y mujeres.