Artigos

SOLICITUDE DE PRAZA NOVA NA ESCOLA INFANTIL PARA O CURSO 2023-2024

Dende o 15 ao 30 de abril de 2023 está aberto o prazo de solicitude de praza nova na escola infantil "Os Pillabáns" para o curso 2023/2024.

A documentación precisa que se debe de adxuntar xunto co modelo de solicitude é a que se acompaña no anexo. Esta documentación debe ser presentada no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9.00horas a 14.00horas ou a través da Sede Electrónica.

Máis información no Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981 68 60 68