Industria

Neste directorio podes consultar os principais datos de contacto das empresas de Cerceda e cal é a actividade que desenvolven.

O parque empresarial de Acevedo, inaugurado en 1999 co máximo nivel de servizos, conta na actualidade cunha superficie aproximada de un millón de metros lineais.

A relevancia do tecido industrial de Cerceda, en continuo proceso de desenvolvemento e diversificación, non se explica sen a aplicación dunha serie medidas entre as que cómpre sinalar a creación de solo industrial, as axudas públicas ao investimento, a captación de proxectos empresariais ou a mellora da rede de comunicacións.