Política de privacidade

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA A PÁXINA WEB

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE CERCEDA (en adiante A ENTIDADE), con dirección AVENIDA DO MESÓN 21, 15185 - CERCEDA (A CORUÑA);Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..


1.- DPO

O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE CERCEDA é Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

2.- Finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.- Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información.

4.- Destinatarios de cesións.

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo por obrigación legal.

5.- Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

CONCELLO DE CERCEDA dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE CERCEDA, con dirección en AVENIDA DO MESÓN 21, 15185 - CERCEDA (A CORUÑA); Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

6.- Medidas de seguridade

CONCELLO DE CERCEDA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para
garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o
tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza
dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e
natural a que están expostas.

 

 


 

 

Información básica sobre protección de datos

O Concello de Cerceda ten como unha das súas prioridades garantir o dereito fundamental á protección dos datos persoais, tanto dos usuarios que se relacionen con ela como dos propios empregados públicos ao seu servizo.

  Finalidade do tratamento.

- Prestar os servizos públicos e realizar as funcións que ten atribuídas, solicitarase dos interesados que acheguen unicamente aqueles datos que sexan estritamente precisos, constituíndo o exercicio do poder público, a base xurídica do tratamento. Noutro caso, o consentimento do interesado deberá manifestarse de xeito informado, expreso e inequívoco, ao tratamento destes datos, que serán incorporados en todo caso ao Rexistro de Actividades de Tratamento.

- Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.

- Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

- Tratar os seus datos con fins comerciais, sempre que consinta o pertinente tratamento de datos personais, en caso contrario, non poderemos empregar os seus datos personais con este fin.

- Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que o Concello manteña con vostede.

É desexo que os interesados conten coa información concisa, transparente, intelixible e de fácil acceso para decidir de forma expresa, libre e voluntaria se desexa facilitar os seus datos na forma que se require.

Os datos facilitados serán tratados exclusivamente para a finalidade para a que foron recadados e non se ceden a terceiros agás nos casos legalmente previstos.

Neste sentido, téñense adoptado as medidas técnicas e organizativas precisas para evitar a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais ou a comunicación ou acceso non autorizados a estes datos, susceptibles en particular de ocasionar danos e prexuízos físicos, materiais ou inmateriais. No suposto de que ocorra algunha destas incidencias, o Concello comunicarao á Axencia Española de Protección de Datos así como ás persoas afectadas, salvo que xa se adoptaran medidas que garantisen a confidencialidade dos interesados (datos cifrados).

As comunicacións que faga o interesado a través da web que conteñan datos de carácter persoal faranse mediante un sistema de comunicación de contorna segura que se estableceu para garantir, na medida do posible, a confidencialidade da información, conforme ó Esquema Nacional de Seguridade.

Responsable do tratamento

O Cencello de Cerceda é o responsable do tratamento.

Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo por obrigación legal.

Sede Electrónica

A sede electrónica é unha prolongación da oficina administrativa tradicional, dispoñible para que a cidadanía   poida   realizar   os   seus   trámites   as   24   horas   dos   365   días   do  ano A sede electrónica garante en todo momento a identidade, integridade e autenticidade do cidadán a través dos "Certificados electrónicos".

Portal de transparencia

En atención ó principio de publicidade activa previsto na normativa sobre transparencia, os usuarios poden consultar, a través do Portal de Transparencia, distinta información de carácter xurídico- institucional, organizativa, económica, orzamentaria e estatística.
 
Dereitos dos interesados

Con carácter xeral, infórmaselles a todos os usuarios que poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade dos datos, oposición e limitación do seu tratamento, dirixíndose por escrito ó Rexistro de Entrada do Concello de Cerceda, no enderezo Avenida do Mesón, nº 22 - 15185 - Cerceda - A Coruña, ou ben a través da Sede Electrónica. Para calquera outra dúbida poden dirixir un correo ao enderezo Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..