Igualdade

O Concello de Cerceda ten entre as súas prioridades promover a igualdade de dereitos e a non discriminación entre homes e mulleres, así como a participación e a integración das mulleres na vida social, cultural, económica e política do municipio.


Algunhas das medidas que cómpre salientarmos e que conforman algúns pasos importantes para facermos de Cerceda un municipio máis igualitario foron a creación dunha escola infantil municipal, coa que tamén contribuímos á conciliación da vida laboral, persoal e familiar, ou a elaboración do I Plan municipal de igualdade de oportunidades.

Para avanzarmos aínda máis neste camiño e compartirmos un futuro en igualdade, agardamos converter nunha realidade moi pronto o II plan. Á par da súa elaboración e da aplicación das medidas que este recolla o Concello de Cerceda continuará desenvolvendo políticas que incorporen a perspectiva de xénero en todos aqueles ámbitos en que ten competencia.

Desde a administración local, pola nosa proximidade á poboación, son moitas as iniciativas que podemos e queremos desenvolver para construírmos entre todos e todas un concello máis igualitario e contribuírmos tamén deste xeito á erradicación da violencia de xénero.

 

A violencia de xénero é calquera agresión física, psicolóxica ou económica dirixida contra as mulleres polo feito de ser muller, non porque teñamos un modo de comportarnos que dea lugar a que isto ocorra.

non

Con motivo da realización do I Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Cerceda 2005-2007, detectamos a necesidade de pór en marcha medidas de atención e de protección ás mulleres en situación de violencia de xénero, dende unha perspectiva integral, e potenciar a coordinación entre os diferentes axentes sociais que interveñen nesta materia

O Centro de Información da Muller é un servizo de información xurídica, de atención psicolóxica, de información sobre os recursos existentes na zona e calquera outra actividade encamiñada a mellorar a calidade de vida das mulleres da Comarca de Ordes (Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo).

O Concello de Cerceda é consciente de que a Administración local, pola súa proximidade á poboación, debe ter un maior grao de implicación no deseño e na aplicación de iniciativas que promovan a igualdade real de homes e mulleres.