Tradición oral

Co motivo do Día das Letras Galegas de 2010, o Concello de Cerceda convocou o I Certame de recollida da tradición oral, en colaboración cos centros de ensino do municipio, o CPI O Cruce de Cerceda e o CEIP Celso Emilio Ferreiro da Silva, e destinado ao alumnado de secundaria.


O certame consistía na recolla das lendas, contos, cantigas, cancións e refráns tradicionais que os e as nosas maiores conservan, co fin de contribuír a súa valorización entre as xeracións máis novas e para os conservar como parte do noso patrimonio cultural.

Como resultado deste certame, presentamos nesta páxina web os textos recollidos, para difundilos non só entre a nosa cidadanía, senón para todas as persoas a través da rede.

A recolla está dividida en tres apartados:

 • Contos e lendas
 • Muiñeiras, cancións e cantigas orais
 • Refráns

A seguir, relacionamos as persoas que participaron nesta certame, tanto a través como recompiladores e recompiladoras das cantigas, como as informantes, a quen o Concello de Cerceda agradece encarecidamente a súa dedicación, o seu tempo e, sobre todo, o seu extraordinario labor a prol da dignificación da nosa cultura tradicional.

Nota: esta compilación está a ser ampliada e en breve porderá descargarse dende esta páxina en formato PDF e de libro electrónico a versión completa.

AUTORES E AUTORAS DAS RECOLLIDAS

 • Chave: (B.B.V.) Autor: Belarmino Bello Villaverde
 • Chave: (C.F.T.) Autora: Coral Fuentes Tasende
 • Chave: (C. L. / A. L. / O. P.) Autoría: Cristian Loureiro Raña, Adrián Loureiro Raña e Oscar Pereiro Fuentes
 • Chave: (C.L.M. / V.C.G.) Autoras: Cecilia Lois Martín e Vanessa Casás Gacio
 • Chave: (C.R.A.) Autora: Carina Regueira Arijón
 • Chave (D.P.) Autoría: Darío Pereiro
 • Chave: (I.M.P.) Autora: Inés Martínez Pena
  • Informantes:
  • Josefa Pombo, nada na Silva, de 74 anos de idade
  • Ricardo Pena, nado en Queixas, de 73 anos de idade
 • Chave: (J.C.L.) Autora: Jennifer Calviño López
 • Chave: (J.J.V. / C.P.) Autoría: Juán José Valier Salgado, Coral Pallas Liñares
  • Informantes:
  • Jesusa Fuentes Mosquera, nada en Tourio, Queixas hai 91 anos
  • Juan Valier Grela, nado no Castelo, Meirama hai 60 anos.
 • Chave: (L.R./ M.G. /L.P) Autoras: Leticia Rodríguez Cabeza, Míriam García Raña, Lydia Pardo Becerra
  • Informantes:
  • Manuela Cabeza Iglesias, de 52 anos, nada en Belir
  • Gumersindo Raña Rama, de 82 anos, nado no Rego da Iña
  • Clarisa Regueiro Castro, de 81 anos e nada en Rodís.
 • Chave (L.R.O.)
  • Autora: Lidia Raña Otero
  • Informante:
  • José Otero Santos, de 81 anos e nado en Cerceda
 • Chave: (L.V. / M. F. / D. P. / A. L.) Autoría: Lara Vázquez Rodríguez, Marta Fraga Pereiro, Diego Pena Castiñeiras, Angel Lamas Castro
  • Informantes:
  • María Hermosinda Parceiro Loureiro, nada en Cerceda en 1944.
  • Pepa Lista, nada en Vilamarta en 1944
  • Melchor Rodríguez Peña, nado en Santabaia, residente en soandres, de 65 anos
  • Carmen Rodríguez Verdía, nada en Revirente e recollidas en Codesuso, Soandres (A Laracha), de 73 anos
 • Chave (M.O.D.) Autora: Marta Otero Deus
  • Informantes:
  • Hermosinda Domínguez Vello, de 66 anos de idade, nada en Zas e recollidas en Queixas
  • María Fraga Rodríguez, de 75 anos, nada en Xesteda e recollidas en Queixas.
  • José Deus Dubra, de 75 anos, nado en Xesteda e recollidas en Queixas.
 • Chave: (M.L. / M. N. / D. R.) Autores: Miguel Loureiro Ameijenda, Marco Nicolli Becerra e Dylan Raña Pose
  • Informantes:
  • Felisa Pallas Boquete, nada en Rodís en 1947.
  • Eusebia Pallas Cambre, nada no Toural (Rodís) en 1934.
  • Pilar Cabeza Golán, nada no Adro (Rodís) en 1940.
  • María Regueiro Fraga, nada en Barreiro (Rodís) en 1947.
 • Chave (N.P.) Autora: Natalia Picón
  • Informante:
  • Dolores Gende Lois, de 73 anos de idade e nada nas Encrobas e recollidas en Queixas
  • José Picón Juncal, de 72 anos, nado na Espiñeira (Xesteda)
  • Andrés Muíño Tasende, de 64 anos de idade, nado no Vilar (Cerceda) e recollidas en Virís.
 • Chave: (R.B. / J.C. / R. F. / R.G.) Autoría: Rubén Barreiro Bértoa, Judit Cabeza Martínez, Rubén Fariña Lista, Raquel González Rama
  • Informantes:
  • José Rama Rama, nado en Barral (Carballo) no ano 1929
  • María Josefa Pallas Mayo, nada na Silva, Rodís no ano 1926
  • Gumersinda Varela Gesto, nada en Telleira, Artes (Carballo) en 1934
  • Delmira Rama Varela, nada en Telleira, Artes (Carballo) en 1958
 • Chave (T.S.R.)
  • Autora: Tatiana S. R.