Servizo de atención temperá

Realiza  unha acción social globalizadora e polivalente, dirixida ao conxunto da poboación do Concello de Cerceda e que teñen por obxecto promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar social de toda a cidadanía. Son prestados por equipos interdisciplinarios dependentes dos concellos e da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes.

Os programas básicos de actuación que se desenvolven na atención primaria son:

  • Programa de orientación, asesoramento e información
  • Programa de axuda no fogar
  • Programa de inserción social
  • Programa de animación, prevención e cooperación social
  • Programa de convivencia alternativa

Para máis información