Servizo de axuda no fogar

O Servizo de Axuda a Domicilio consiste na prestación dunha serie de atencións básicas a aquelas persoas e aos seus familiares no seo do seu domicilio cando se atopan en situacións nas que as súas capacidades físicas ou mentais están minguadas.