Servizo de transporte

É un servizo de transporte aos centros sanitarios públicos de persoas usuarias do servizo de axuda no fogar, e previa valoración técnica.

Asemade dende os servizos sociais poden soliciturase os servizos de transporte ofertados pola Conselleria de benestar da Xunta de Galicia.